Er cof am Huw Gethin

Ar Chwefror 19eg, 2021 daeth ton o dristwch dros deulu, ffrindiau a chyd-weithwyr Huw Gethin ‘Stretch’ yn dilyn newyddion trist am ei farwolaeth yn sgil Coronafirws.

Roedd Huw yn ŵr cariadus i Teleri, yn Dad balch i Gwydion (3 oed) a Math (1 oed), yn fab gofalus i Ellen a Dafydd ‘Sbarion’, yn frawd a ffrind gorau i Rhys, yn frawd yng-ngyfraith ac ewythr arbennig a ffrind triw i laweroedd.

Roedd personoliaeth heintus Huw yn llenwi’r ystafell, bob amser yn llawn hwyl a straeon digri. Roedd yn rhoi 100% i bob agwedd o’i fywyd. Roedd yn aelod brwd o Glwb Rygbi Llangefni, yn un o hoelion wyth Hogia Llanbobman ac yn asgwrn cefn i Fragdy Mona.

Roedd Huw yn ddyn teulu mawr felly crëwyd y dudalen yma i geisio codi arian i’r teulu ei ddefnyddio i’w cefnogi yn ystod y cyfnod echrydus yma ac i’r dyfodol.

Diolch am eich cefnogaeth.
On February 19th, 2021 a wave of sadness hit the family, friends and co-workers of Huw Gethin ‘Stretch’ following the news of his death due to Coronavirus.

Huw was a loving husband to Teleri, a proud father of Gwydion (3 years old) and Math (1 year old), caring son of Ellen and Dafydd ‘Sbarion’, brother and best friend to Rhys, a special brother in-law and uncle and a loyal friend to many.

Huw’s infectious personality would fill the room, always full of fun and telling stories. He gave 100% to every aspect of his life. He was a keen member of Llangefni Rugby Club, was a dedicated member of ‘Hogia Llanbobman’ and the backbone to ‘Bragdy Mona’ Brewery.

Huw was a big family man, and this page was created to raise money to support the family during this difficult time and in the future.

 

Thank you for your support.
 • Shelley & Edryn Williams  
  • 25 £ 
  • a month ago
 • Dylan Ffransis 
  • 50 £ 
  • a month ago
 • Iolo Llywelyn 
  • 40 £ 
  • a month ago
 • Haf Jones 
  • 10 £ 
  • 2 months ago
 • Anonymous 
  • 30 £ 
  • 2 months ago
See all

Organiser and beneficiary

Manon Dafydd 
Organiser
Llanrwst, Wales, United Kingdom
Teleri Mair Jones 
Beneficiary
 • No.1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the unlikely event that something isn’t right, we will work with you to determine if misuse has occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night! Learn more